B2B

Business to business

Med en markedsandel på 100% på kerneydelsen fragt til, fra og internt i Grønland, kan Royal Arctic Line på længere sigt kun i begrænset omfang skabe de resultater til ejer og samfund, som koncernen har som mål.
 
Derfor handler en væsentlig del af Royal Arctic Lines strategi om vækst og udvikling af ikke-koncessionerede aktiviteter på både eksisterende og nye markeder.
 
Allerede nu tilbyder Royal Arctic Line og datterselskaber en lang række ydelser og services som relaterer sig til logistik i Grønland og sejlads i arktiske farvande.
 
Du kan læse mere om de forskellige services i menuen til venstre.