Projektgods

 

På baggrund af Royal Arctic Lines koncession med Grønlands Selvstyre, er håndtering og sejlads med projektlaster en vigtig del af vores kerneforretning.

Gennem mange års sejlads i grønlandske farvande har vi opbygget stor erfaring, og vi kan tilbyde vores kunder viden, kapacitet og fleksibilitet i vores totale transportløsninger fra producent til modtager.

Vores moderne skibe er udstyret med kraner, hvilket gør os i stand til at håndtere overstørrelsesgods, også i havne uden det nødvendige udstyr.

Skibscharter er også en vigtig del af vores arbejde.

Vi har eksperter i skibscharter, containerforsendelser, stevedoring, luftfragt, lastbiltransport og projektmanagement.

Vores nøgleord for din projektsucces er:

  • Projektplanlægning
  • Optimerede transportomkostninger
  • Monitering/survey og opfølgning
  • Projektevaluering

Nærmere oplysninger
Royal Arctic Line A/S
Tlf +45 99 30 32 34
Udvikling og Befragtning
Att.: Thomas Albrechtsen
Postboks 8100
DK-9220 Aalborg Øst
Email: tal@ral.dk

Projektgods
Projektgods omfatter gods, som det ikke umiddelbart er muligt at indpasse i den normale Mastersejlplan eller fragttariffens betingelser, fordi der er tale om meget store eller vanskeligt håndterbare godstyper, eller der er tale om store mængder af ensartet last.
Eksempelvis kan der være tale om "sværvægtsløft" eller større fartøjer, maskingods og fiskekuttere m.v. Under Projektgods kan der endvidere være tale om gods, der ikke er omfattet af de øvrige godsgrupper og derfor kræver særlige foranstaltninger eller hensyn.

Projektgods med endelig destination uden for RAL/RAB's normale Mastersejlplan i Grønland vil ikke følge gældende fragttarif, men fragtberegnes i forhold til de operationelle omstændigheder, krav og omkostninger.

Transportbetingelser
Transportmuligheder og rater vil blive fastsat individuelt under hensyntagen til medgået transport- og arbejdstid samt ressourceforbrug. Afhængig af godsets beskaffenhed (vægt, dimensioner og destination), forbeholder Royal Arctic Line sig ret til at kræve særlige fragtbetingelser, samt at løfteåg leveres sammen med godset.

Booking
Projektgods medtages kun, når dette er anmeldt til og bekræftet af Royal Arctic Line. Ved anmeldelsen opgives nøjagtige mål (længde, bredde og højde), bruttovægt, samt evt. særlige foranstaltninger, der skal træffes i forbindelse med transporten.

Alle henvendelser om Projektgods rettes til Royal Arctic Lines udviklingsafdeling i Aalborg.

Øvrigt
Alle transporter foregår efter Royal Arctic Lines fragtbestemmelser som beskrevet i fragttarif kapitel 9. Bemærk, at ansvaret er begrænset i henhold til Søloven.