Olie- valutatillæg

 

Olie- og valutatillæg opkræves separat for at regulere ekstraomkostninger på grund af svingninger i oliepriserne og/eller valutakurserne (USD).

Olie- og valutatillægget beregnes som en procentdel af summen af:
•    håndtering i afsenderhavn
•    søfragt
•    håndtering i modtagerhavn

Olie- og valutatillægget reguleres hver måned til den første.

Se det gældende olie- og valutatillæg (CAF/BAF) til venstre
 
For mere information kontakt kundeservice på telefon +299 70 15 01 eller kundeservice@ral.gl.