Royal Arctic Line A/S

Royal Arctic Line består af en række divisioner og selskaber

Moderselskabet er Royal Arctic Line A/S, der er ejet af Grønlands Selvstyre. Linietrafikken mellem Grønland og resten af verden samt sejladsen mellem de grønlandske byer foretages af skibene i Royal Arctic Line, og sammen med datterselskabet Royal Arctic Bygdeservice fragtes der også gods til alle bygder.

Royal Arctic Havneservice står for arbejdet i de 13 største grønlandske havne, og er samtidig selvstyrets repræsentant som havnemyndighed i de 13 havne.
 
Speditionsopgaver som luftfragt, kombineret skib/fly og konsolidering løses af Royal Arctic Logistics.
 
I Danmark er koncernen repræsenteret ved Royal Arctic Logistics. Her bookes og koordineres mere end 85.000 forsendelser om året. Samtidig driver Royal Arctic Logistics også stevedoring i den grønlandske basishavn i Aalborg, og står dermed for den praktiske håndtering af gods der skal til eller fra Grønland gennem Aalborg.
 
Royal Arctic Line er også aktiv på andre markeder. Blandt andet drives passagerbefordring i Grønland gennem datterselskabet Arctic Umiaq Line, som ejes i fællesskab med Air Greenland.
 
Koncernen er også beskæftiget med mange af de efterforskninger som finder sted i Grønland. Det sker blandt andet gennem Arctic Base Supply, som Royal Arctic Line ejer sammen med Mærsk-ejede Danbor.