Royal Arctic Lines arbejde med samfundsansvar

 

I 2012 vedtog Royal Arctic Line en CSR-politik.

Politikken fokuserer på områder, der understøtter vores forretningsmæssige mål, er vigtige for interessenterne, og hvor Royal Arctic Line kan gøre en forskel. Det mener vi især vi kan gøre ved at begrænse virksomhedens klima- og miljøpåvirkning, øge medarbejderes sikkerhed og kompetenceniveau, fremme menneskerettigheder og engagere os i de grønlandske lokalsamfund. Det skaber både værdi for samfundet og for os som virksomhed.
I 2013 vil systematisering af dataindsamlingen være et centralt indsatsområde i vores arbejde med samfundsansvar, så vores data i højere grad afspejler samfundspåvirkningerne ved vores virksomhedsdrift, giver et klarere billede af sammenhængen mellem mål og resultater, og gør os fuldt i stand til at rapportere efter internationalt anerkendte standarder.

En del af dette arbejde er også, at Royal Arctic Line i 2013 vil bekræfte sit engagement i arbejdet med samfundsansvar og menneskerettigheder ved at tilslutte sig FN’s Global Compact. I 2011 blev der forberedt en gap-analyse for at gøre virksomheden klar til tilslutning. Medlemskab og årlig rapportering efter internationalt anerkendte standarder vil både gøre det lettere for vores udenlandske interessenter at vurdere vores arbejde med CSR og give et klarere billede af virksomhedens samfundsbidrag.